Festivalul Internațional
George Enescu

București - România

CONCURSUL INTERNAŢIONAL „GEORGE ENESCU“ 

BUCUREŞTI – ROMÂNIA

Septembrie 2014

I. CONDIŢII DE ÎNSCRIERE 

Concursul Internaţional „George Enescu“ – secţiunile Vioară, Violoncel, Pian și Compoziţie – este deschis tuturor participanţilor, fără deosebire de cetăţenie, născuţi după data de 1 august 1980. Nu se acordă nicio derogare de la aceste limite de vârstă. Pâna la data de 1 iulie 2014 (data poştei), candidaţii vor trimite la adresa:  ARTEXIM Calea Victoriei 155, Bl. D1, Sc. 8, Et. 2, Sector 1 , 010073 Bucureşti – ROMANIA sau prin e-mail la: artexim@rdslink.ro cu mențiunea “Pentru Concursul Internaţional George Enescu” următoarele documente:

 • Copie a certificatului de naştere
 • Curriculum vitae 
 • O fotografie recentă color (6 cm x 9 cm)
 • O recomandare a unui profesor cunoscut
 • Formularul de înscriere completat cu programul definitiv
 • Confirmarea achitării taxei de participare

Fiecare candidat va primi confirmarea sau refuzul, respectiv invitaţia oficială de participare (unde este cazul) până la data de 1 august 2014. Semnarea Formularului de înscriere la Concurs obligă pe fiecare candidat să accepte prevederile actualului regulament. Candidatul trebuie să fie liber de orice obligaţii în timpul desfăşurării concursului.


II. TAXA DE PARTICIPARE

Taxa de participare la Secțiunile vioară, violoncel și pian“George Enescu“ este de 100 Euro. 

Pentru Concursul de compoziție, taxa de participare este de 50 Euro / lucrare. 

Taxa de participare, în Euro, va fi achitată la:

Banca Comercială Română (BCR) Sector 1,
Beneficiar cont: ARTEXIM
Adresa banca: Bucureşti, Calea Victoriei nr. 155, Sector 1, 010073 România.
IBAN: RO59RNCB0072049685010041
SWIFT/BIC: RNCBROBU

Taxa de participare nu se returnează în cazul neprezentării la Concurs.

III. CONDIŢII DE PARTICIPARE

Costurile de transport sunt în sarcina candidatului.
Pe perioada participării în Concurs, organizatorii asigură gratuit cazarea în hotel a candidaţilor.
Camerele vor fi puse la dispoziţia candidaţilor cu o zi înainte de tragerea la sorți a fiecărei secțiuni a Concursului.
Fiecare candidat va trebui să se prezinte la Secretariatul Concursului cu o zi înainte de tragerea la sorţi.

IV. TRAGEREA LA SORŢI

Tragerea la sorți se va desfăşura în prezența unui membru al Comitetului de Organizare al Concursului şi va stabili ordinea intrării în Concurs.
Ordinea tragerii la sorţi poate fi modificată, în caz de forţă majoră, doar de Comitetul de Organizare al Concursului.
În cazul în care, în momentul tragerii la sorţi, din motive independente de voinţa lor, unul sau mai mulți candidați sunt absenți, aceştia vor fi programați în ordine alfabetică, în ultima zi a primei etape de Concurs.

V. JURIUL

Juriul, îşi desfăşoară activitatea după Regulamentul Concursului, respectând spiritul Statutului Federaţiei Mondiale a Concursurilor Muzicale Internaţionale.

Juriul decide câştigătorii pentru fiecare secţiune a Concursului.

Juriul îşi rezervă dreptul de a nu acorda premii; deciziile juriului sunt definitive. 

În caz de paritate de opinii, decizia preşedintelui este hotărâtoare.

Pe durata participării în concurs, candidaţilor le este interzis să contacteze membrii juriului.

VI. REPETIŢIILE

La solicitarea candidaților la Secţiunile Vioară şi Violoncel ale Concursului Internaţional „George Enescu“, organizatorii vor pune gratuit la dispoziţie acestora câte un acompaniator. Solicitarea va fi trecută în Formularul de înscriere. În acest caz fiecare candidat va avea la dispoziţie două ore de repetiţii cu pian pentru pregătirea fiecărei etape.
Repetiţiile suplimentare stabilite de comun acord cu organizatorii vor putea fi solicitate contra cost. O oră suplimentară de repetiţie costă 50 Euro.
Candidaţii care sunt însoţiţi de un pianist acompaniator personal, vor specifica în Buletinul de înscriere, numele şi datele de contact ale acestuia.
Cheltuielile de transport şi cazare ale acompaniatorului personal vor fi suportate de către candidat.

VII. PREMIILE

Juriul decide premiile ce se vor acorda la fiecare secțiune a Concursului.
Juriul îşi rezervă dreptul de a nu acorda unul sau mai multe premii.
Premiile acordate la fiecare secțiune a concursului sunt indivizibile. Nu se acordă nici o derogare de la această regulă.
Premiul I se va intitula „Marele premiu al Concursului International George Enescu”.
Valoarea premiilor pentru fiecare secţiune de interpretare a Concursului Internaţional „George Enescu“ ediţia 2014 este :
 • Premiul I 15.000 Euro
 • Premiul II 10.000 Euro
 • Premiul III 5.000 Euro
Pentru secţiunea Compoziţie a Concursului Internaţional “George Enescu” – ediţia 2014 se acordă următoarele premii :
 • Premiul pentru secţiunea de muzică simfonică - 10.000 Euro. 
 • Premiul pentru secţiunea muzică de cameră - 7.000 Euro.
Semifinaliştilor şi finaliştilor Concursului, juriul le mai poate acorda:

 • Premiul pentru cel mai bun pianist acompaniator străin al Sonatelor pentru vioară şi pian  de “George Enescu” în valoare de 4.000 Euro.
 • Premiul pentru cel mai bun pianist acompaniator străin al Sonatei în fa minor pentru violoncel şi pian  de “George Enescu” în valoare de 4.000 Euro. 
Pentru secţiunea Pian a Concursului Internaţional „George Enescu” : un premiu pentru cel mai bine clasat concurent român acordat de Fundaţia Culturală ERBICEANU.
Premiile pot fi cumulate.
Organizatorii Festivalului şi Concursului Internaţional „George Enescu” îşi rezervă dreptul de a televiza, radiodifuza, fotografia, filma şi înregistra pe suport audio-video toate interpretările din cadrul etapelor Concursului, inclusiv concertul final. În această situaţie, candidaţii nu beneficiază de onorarii.
Premiile vor fi anunțate după terminarea etapei finale a fiecărei secțiuni.

CONCURSUL INTERNAŢIONAL DE VIOARĂ

I. CALENDARUL CONCURSULUI

Concursul de vioară are două etape eliminatorii, semifinala şi finala – concertul cu orchestră.

Tragerea la sorți se va desfăşura în data de 8 septembrie 2014.

Etapa I (eliminatorie) se va desfăşura în zilele de 9, 10 şi 11 septembrie 2014.

Etapa a II-a (eliminatorie), se va desfăşura în zilele de 13 şi 14 septembrie 2014. 

Semifinala se va desfăşura în data de 16 septembrie 2014.

Repetiţia cu orchestră pentru etapa finală a Concursului va avea loc în data de 17 septembrie 2014.

Finala concursului, concertul cu orchestra, se va desfăşura în data de 18 septembrie 2014.
Rezultatele fiecărei etape vor fi anunţate de către Secretariatul Concursului la finalul acesteia, imediat după deliberarea juriului.

II. REPERTORIUL CONCURSULUI

Programul prezentat de candidat în Buletinul de înscriere în concurs rămâne definitiv şi nu poate fi modificat.
Fiecare candidat îşi stabileşte ordinea de prezentare a lucrărilor din programul fiecărei etape.
Toate lucrările vor fi interpretate din memorie, cu excepția sonatelor cu pian şi a lucrărilor compuse de George Enescu.
Candidații le pot solicita organizatorilor lucrările de George Enescu, la adresa artexim@rdslink.ro. 

Etapa I

1. J.S. Bach – o lucrare la alegere dintre:

 • Adagio şi Fugă din Sonata în sol minor 
 • Grave şi Fugă din Sonata în la minor 
 • Partita în re minor – Ciaccona
 • Adagio şi Fugă din Sonata în do major

2. Mozart – partea I cu cadenţă a unuia dintre Concertele pentru vioară şi orchestră no. 3, 4 sau 5

3. Paganini : un Capriciu la alegerea candidatului 

Etapa a II-a 

1. O lucrare la alegere dintre: 

 • Sarasate: Fantezia Carmen, Zigeunerweisen
 • Paganini: Moses Fantasie, Motto perpetuo, Le Streghe, I palpiti, Nel cor piu non mi sento
 • Saint-Saëns: Introducere şi Rondo capricioso, Studiu în formă de vals transcris de E. Ysaye
 • Ernst: Erlkönig, Ultimul Trandafir
 • Ravel : Tzigane
 • Wieniawski: Fantezia Faust, Poloneza în re major

2. O lucrare la alegere dintre: 

 • Schubert: Rondo Brillant pentru pian şi vioară în si minor, D 895/op.70
 • Rondo în la major pentru pentru pian şi vioară, D 438
 • Schumann: Fantezia în do major op.131

3. Beethoven - o sonată la alegere dintre Sonata nr 1, 6 sau 8

Semifinala – cu pian 

Enescu – o lucrare, (integral) , la alegere dintre: 

 • Sonata a II-a op.6 pentru pian şi vioară
 • Sonata a III-a op.25 pentru pian şi vioară
 • Suita „Impresii din copilărie”

O sonată la alegere dintre: 

 • Brahms: Sonata nr.1, Sonata nr. 2, Sonata nr. 3
 • Franck
 • Fauré
 • Grieg: Sonata no. 3
 • Ravel
 • Hindemith: Sonata nr.1
 • Debussy 

Finala – cu orchestră 

Un concert la alegere dintre:  Beethoven, Mendelssohn-Bartholdy, Brahms, Ceaikovski, Sibelius, Prokofiev (Concertul nr.1, Concertul nr.2), Sostakovici, Haciaturian, Bruch (Fantezia scoţiană), Elgar, Karlowitz, Vieuxtemps (Concertul nr. 5), Paganini (Concertul nr.5), Bartók.

CONCURSUL INTERNAŢIONAL DE VIOLONCEL

I. CALENDARUL CONCURSULUI

Concursul de Violoncel are două etape eliminatorii, semifinala şi finala – concertul cu orchestră.

Tragerea la sorți se va desfăşura în data de 11 septembrie 2014.

Etapa I (eliminatorie) se va desfăşura în zilele de 12, 13 şi 14 septembrie 2014.

Etapa a II-a (eliminatorie) se va desfăşura în 16 şi 17 septembrie 2014.

Semifinala se va desfăşura în data de 19 septembrie 2014. Repetiţia cu orchestră pentru etapa finală a Concursului va avea loc în data de 20 septembrie 2014.

Finala concursului, concertul cu orchestra, se va desfăşura în data de 21 septembrie 2014.

Rezultatele fiecărei etape vor fi anunţate de către Secretariatul Concursului la finalul acesteia, imediat după deliberarea juriului.

II. REPERTORIUL CONCURSULUI

Programul prezentat de candidat în Buletinul de înscriere în concurs rămâne definitiv şi nu poate fi modificat.
Fiecare candidat îşi stabileşte ordinea de prezentare a lucrărilor din programul fiecărei etape.
Toate lucrările vor fi interpretate din memorie, cu excepția sonatelor cu pian şi a lucrărilor compuse de George Enescu.
Candidații le pot solicita organizatorilor lucrările de George Enescu, la adresa artexim@rdslink.ro.

Etapa I

Un capriciu sau un studiu la alegerea candidatului dintre:

 • David Popper op. 73 (nr. 29 şi 33)
 • Alfredo Piatti op.25 (nr.2,6 sau 10)
 • David Popper op.73 (nr. 29 sau nr.33)

Bach - un preludiu la alegerea candidatului din:

 • Suita nr.4, 5 sau 6
 • Haydn – la alegerea candidatului, prima parte cu cadență din:
 • Concertul nr.1 în do major (Hob VII b:1)
 • Concertul nr. 2 în re major (Hob VII b:2)

Etapa a II-a 

O lucrare la alegerea candidatului dintre: 

 • Schubert: Sonata „Arpeggione”
 • Mendelssohn Bartholdy: Sonata op. 58 nr. 2 în re major 
 • O lucrare solo la alegerea candidatului dintre:
 • Ligeti: Sonata pentru violoncel solo
 • Hindemith: Sonata pentru violoncel solo op. 25 nr. 3
 • Penderecki: Divertimento pentru violoncel solo
 • George Crumb: Sonata pentru violoncel solo

Semifinala – cu pian 

 • Enescu: Sonata în fa minor (opus postum). Candidații le pot solicita organizatorilor lucrările de George Enescu, la adresa artexim@rdslink.ro.
 • O piesă de virtuozitate la alegerea candidatului dintre:
 • David Popper: Elfentanz, Spinning Song
 • Karl Davydov: At the Fountain
 • M. Rostropovich: Humoresque op.5

O lucrare la alegerea candidatului dintre: 

 • Debussy: Sonata în re minor
 • Britten: Sonata în do major op. 65

Finala– cu orchestră 

Un concert aparţinând unuia dintre compozitorii: 
 • Dvorak, Elgar, Prokofiev (Simfonia concertantă în mi minor op. 125)
 • Şostakovici ( concertul nr. 1 op. 107 sau nr. 2 op. 126 )
 • Enescu (Simfonia concertantă op.8)

CONCURSUL INTERNAŢIONAL DE PIAN 

I. CALENDARUL CONCURSULUI

Concursul de pian are două etape eliminatorii, semifinala şi finala – concert cu orchestra.

Tragerea la sorți se va desfăşura în data de 16 septembrie 2014.

Etapa I (eliminatorie), se va desfăşura în zilele de 17, 18 şi 19 septembrie 2014. 

Etapa a II-a (eliminatorie), se va desfăşura în 21 şi 22 septembrie 2014. 

Semifinala, se va desfăşura în data de 24 septembrie 2014. Repetiţia cu orchestră pentru etapa finală a Concursului va avea loc în data de 26 septembrie 2014.

Finala concursului, concertul cu orchestra, se va desfăşura în data de 27 septembrie 2014.
Rezultatele fiecărei etape vor fi anunţate de către Secretariatul Concursului la finalul acesteia, imediat după deliberarea juriului.

II. REPERTORIUL CONCURSULUI

Programul prezentat de candidat în Buletinul de înscriere în concurs rămâne definitiv şi nu poate fi modificat.
Fiecare candidat îşi stabileşte ordinea de prezentare a lucrărilor din programul fiecărei etape.
Toate lucrările vor fi interpretate din memorie, cu excepția celor compuse de George Enescu.

Candidații le pot solicita organizatorilor lucrările de George Enescu, la adresa artexim@rdslink.ro. 

Etapa I 

Bach : - Preludiu şi Fugă din „Clavecinul bine temperat“ (Caietul I sau II)

O lucrare la alegerea candidatului dintre:

 • O sonată de Haydn
 • O sonată de Mozart
 • Trei sonate de Scarlatti

Un studiu la alegerea candidatului dintre: 

 • Chopin 
 • Liszt

Un studiu la alegerea candidatului dintre: 

 • Skriabin
 • Debussy

Etapa a II-a 

 1. O sonată de Beethoven la alegerea candidatului (cu excepţia op. 10/1, op. 14/1, op. 14/2, op. 49/1, op. 49/2, op. 78, op. 90, op.106) 
 2. O lucrare la alegerea candidatului a unui compozitor romantic dintre : Schumann, Schubert, Liszt, Brahms, Chopin, Mendelssohn–Bartholdy sau Franck.

Semifinala

1. O lucrare de Enescu la alegerea candidatului dintre:

 • Suita în re major
 • Sonata în fa# minor, op.24 nr.1
 • Sonata în re major, op.24 nr.3

2. O lucrare la alegerea candidatului a unui compozitor al secolului XX dintre: Rahmaninov, Prokofiev, Skriabin, Debussy, Ravel, Bartók, Janacek etc. (cu excepţia studiilor de Rahmaninov şi Skriabin)

Finala – cu orchestră: 

Un concert aparţinând unuia din compozitorii: Mozart, Beethoven, Chopin, Schumann, Liszt, Grieg, Brahms, Ceaikovski, Rahmaninov (Concertul nr. 2 sau 3), Prokofiev (Concertul nr. 2) sau Bartók (Concertul nr. 3).

Concursul de compoziţie este organizat pentru două secţiuni : 

1. Muzică simfonică

Lucrări pentru orchestră sau lucrări concertante având componenţa maximă de :

 • | 14 viori I | 12 viori II | 10 viole |  8 violoncele | 6 contrabaşi |
 • | 3 flaute | 3 clarinete | 3 oboaie | 3 fagoturi |
 • | 4 corni | 3 trompete | 3 tromboni | 1 tubă |
 • | timpani + 3 grupuri de percuţie |
 • | harpă | pian | celestă | glockenspiel | harmonium | sintetizator |

2. Muzică de cameră 

Compoziţii pentru formaţie de 1 – 10 instrumentişti, cu sau fără participare vocală. 

Durata lucrărilor va fi pentru ambele secţiuni de minimum 10 minute şi maximum 40 de minute.

Până la data de 1 iulie 2014 (data poştei) lucrările vor fi trimise SUB MOTTO pe adresa: 

ARTEXIM - Calea Victoriei 155, Bl. D1, Sc. 8, Et. 2, sector 1 

010073 Bucureşti – ROMÂNIA 

“Pentru Concursul Internaţional George Enescu”

Orice lucrare pe care va apărea numele autorului va fi descalificată. 

Pe plicul ce va însoţi lucrarea se va afla doar motto-ul. 

Plicul va conține:
 • numele şi prenumele autorului
 • adresa completă, numărul de telefon şi adresa de e-mail
 • data şi locul naşterii
 • copia cărții de identitate/paşaportului/certificatului de naştere
 • două fotografii recente (alb negru sau color) în format electronic
 • un curriculum vitae

Toate partiturile trebuie trimise in trei exemplare.

Lucrările participante nu trebuie să fi fost executate în public.

Lucrările vor fi apreciate de un juriu internaţional.
Câştigătorii vor fi anunțați după deliberarea juriului şi vor fi contactați de către Secretariatul Concursului.