SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL de MUZICOLOGIE “GEORGE ENESCU” - Ediţia XVII
5 - 6 septembrie 2013, Bucureşti, Aula Palatului Cantacuzino


Organizatori :
UNIUNEA COMPOZITORILOR şi MUZICOLOGILOR din ROMÂNIA
ARTEXIM


Partener :
UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ de MUZICĂ BUCUREŞTI
Coordonator ştiinţific : prof. univ. dr. MIHAI COSMA

Program :

SECŢIUNEA I - SINTEZE CULTURALE
5 septembrie 2013

9:30 - 10:00 Înregistrarea participanţilor

10:00      ADRIAN IORGULESCU
: Cuvânt introductiv
10:15      MIHAI COSMA : Personalitatea enesciană în umbra politicilor culturale din ultimele decenii
10:25      CORNEL ŢĂRANU : Enescu - afinităţi elective
10:50      OCTAVIAN LAZĂR COSMA : George Enescu - inegalabila-i identitate
11:15      NICOLAE BRÂNDUŞ : George Enescu - avatarurile unei moşteniri culturale
11:40      MARCEL SPINEI : Enescu şi Grecia (II). Enescu şi compozitorii greci
12:05      VASILE VASILE : Enescu şi Basarabia

PAUZĂ

12:35      SANDA MAISTOROVICI : Enescu în conştiinţa artistică românească
13:00      SILVIA-IRINA ZIMMERMANN : George Enescu şi regina mecena şi poeta Elisabeta a României.
               Concepţia artistică a Carmen Sylvei şi influenţa lui Enescu asupra operei ei literare târzii
13:25      LAVINIA COMAN : George Enescu şi Constantin Silvestri - o filiaţie spirituală dincolo de timp
13:50      ALEXANDRU BĂDULESCU : Lumina în devenirea compozitorului Paul Constantinescu: George Enescu
14:15      ŞTEFAN ANGI : Varietatea evocării etosului enescian în compoziţiile lui Cornel Ţăranu
14:40      JAN CRUMENNERL : Modalismul şi structurile componistice la George Enescu şi Rudi Stephan
15:05      PETRUŢA COROIU : Simfonismul enescian în contextul simfonismului european din prima jumătate a sec. XXSECŢIUNEA II - EXEGEZE ANALITICE
6 septembrie 2013


10:00      MARTIN KOWALEVSKI : Octetul de George Enescu şi Cvartetul Consonanţelor de Pascal Bentoiu :
               o analiză comparată din punct de vedere al spaţiului muzical şi al gestaltismului
10:25      IOANA CĂRĂUŞU : Aspecte retorice în Suita în stil vechi pentru piano solo de George Enescu
               PAULA BOIRE : 4 melodii pe versuri de Fernand Gregh, op. 19: reprezentative pentru liedul francez
               sau ceva mai mult?
10:50      DESPINA PETECEL : “Contrarii coincidenţe” în destinul solar al lui Oedipe
11:15      OLGUŢA LUPU : O versiune românească a mitului lui Oedipe
11:40      ROBERTO REALE : “Cu paşi mici spre nefericire” - transcendenţa secundei ca interval de bază a
               gesturilor muzicale de jale în Prologul operei Oedipe de George Enescu
12:05      MARCEL FRANDEŞ : Dubla audiţie a imaginii sonore în creaţia pentru vioară a lui George Enescu
12:30      ADALBERT GROTE : Crearea nopţii - ori doar ornamente în Nocturna lui George Enescu

PAUZĂ

13:15      ELENA MARIAN ŞORBAN : Coduri de receptare a muzicii enesciene pentru publicul juvenil.
               Aplicaţii asupra Octetului de coarde op. 7
13:40      VIOREL COSMA : George Enescu - promotor al copiilor minune români
14:05      COSTANTINO SALVATORE : Relaţia elev-profesor în educaţie, după concepţia lui George Enescu.
               Teorie pedagogică şi practici muzicale educaţionale
14:30      VINCENT RASTAEDTER : Cercetări asupra doinei, cercetări asupra lui Enescu
14:55      VIOLETA DINESCU : LANSARE MONDIALĂ DE CARTE : O nouă monografie a doinei româneşti
15:25      MIHAI COSMA : CONCLUZII